2110171003 Νίσυρου 9, Κερατσίνι ath@athsecurity.com

    },
    "gMaps": {
        "value": {
            "place": "ATHsecurity",
            "coords": "40.7379868,23.0378511",
            "zoom": "14"
          },
        "pages": "global"